Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Servizos sociais  
Portada » O Concello » Concellería de Servizos Sociais e Igualdade » Servizos Sociais » Normativa
   

NORMATIVA

     
« Atrás

Lei de servizos sociais de Galicia (PDF - 164.6 KB)

Lei de servizos sociais de Galicia (PDF - 164.6 KB)

Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. Publicada no 'Diario Oficial de Galicia' do 18 de decembro de 2008.

Prestacións de apoio ao comedor escolar. (PDF - 90.3 KB)

Prestacións de apoio ao comedor escolar. (PDF - 90.3 KB)

Modificación Regulamento de medidas para a inclusión social A N U N C I O O pleno municipal, na súa sesión ordinaria celebrada o día 26 de maio de 2016, acordou a aprobación inicial da modificación do¿ ¿REGULAMENTO MUNICIPAL DE MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN SOCIAL¿, e dando conformidade co establecido no artigo 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o expediente de referencia quedou sometido a información pública e audiencia ós interesados polo prazo de 30 días desde a publicación no BOP nº 109 de 9 de xuño do 2016 para a presentación de alegacións.

Regulamento de medidas pola inclusión social do Concello de Oleiros (PDF - 224.4 KB)

Regulamento de medidas pola inclusión social do Concello de Oleiros (PDF - 224.4 KB)

Regulamento aprobado inicialmente polo Pleno municipal na data do 27 de novembro de 2014 e publicado no Boletín Oficial da Provincia nº51 na data do 17 de marzo de 2015.

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza