Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Urbanismo  
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Trámites de información pública
   

Trámites de información pública

     

ESTUDO DE DETALLE PARA REAXUSTAR AS RASANTES DE IMPLANTACIÓN NA MAZÁ R-1 DO PLAN PARCIAL SUP-3R

Por Resolución da Alcaldía n° 4843 de data 14 de novembro de 2019, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE PARA REAXUSTAR AS RASANTES DE IMPLANTACIÓN NA MAZÁ R-1 DO PLAN PARCIAL...

PROXECTO DE URBANIZACION DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE SUD-5 "ICARIA IV"

  ANUNCIO Expte. FG nº 628 Por Resolución da Alcaldía nº 4526 de data 30 de outubro de 2019 , acordouse  aprobar inicialmente o  PROXECTO DE...

MODIFICACION DO ESTUDO DE DETALLE DA PARCELA R-5 DO SUP-3R, EN PERILLO

Por Resolución de Alcaldía n° 4527 de data 30 de outubro de 2019, acordouse aprobar inicialmente a MODIFICACION DO ESTUDO DE DETALLE DA PARCELA R-5 DO SUP-3R, EN PERILLO (documento r.e. nº...

APROBACION INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE DAS ZONAS 1A E 1B DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO POL-24 "O PARAISO"

Por Resolución da Alcaldía n° 4476 de data 25 de outubro de 2019, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE DAS ZONAS 1A E 1B DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO POL-24 "O...

APROBACION INICIAL PLAN PARCIAL SECTOR SUD-19 "Os Regos"

  ANUNCIO Expte. FG nº 607 Por Resolución desta Alcaldía nº 3597/19 de data 4 de setembro de 2019,   acordouse aprobar inicialmente con condicións...

APROBACION INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM Nº9: RECLASIFICAR O SOLO SUD-17 "MONTE DO SINO" EN SOLO URBANO

POLO Concello Pleno de data 23 de maio de 2019, acordouse aprobar inicialmente a MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM Nº9: RECLASIFICAR O SOLO SUD-17 "MONTE DO SINO" EN SOLO URBANO ...

APROBACION INICIAL DO PROXECTO DE REPARCELACION D0 POL-24 "O PARAISO"

Por Resolución desta Alcaldía nº 2299 de data 30 de maio de 2019, acordouse declarar que o PROXECTO DE REPARCELACION DO POL-24 "O  PARAISO "  (documento Nº 4133 de...

EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE TERREOS E TRES EDIFICACIONS UBICADAS NO SISTEMA XERAL ZV-10 "PARQUE FORESTAL DE BASTIAGUEIRO", EN LIANS

P or Resolución desta Alcaldía n° 1871 de data 9 de maio de 2019, acordouse aprobar inicialmente o EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE TERREOS E TRES EDIFICACIONS UBICADAS NO SISTEMA XERAL ZV-10...

PROXECTO DE COMPENSACION DO POL-22 "A XESTEIRA"

Por Resolución desta Alcaldía nº 1736 de data 30 de abril de 2019, acordouse declarar que o PROXECTO DE COMPENSACION DO POL-22 "A XESTEIRA"  (documento Nº 5369 de data...

ESTUDO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA NA RUA UXIO NOVO NEIRA, PARCELA Z-7 DO SUNP D-15-R

Por Resolución da Alcaldía n° 1622 de data 24 de abril de 2019, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA NA RUA UXIO NOVO NEIRA, PARCELA Z-7 DO SUNP...

CONTRIBUCIONS ESPECIAIS: AMPLIACION E URBANIZACIÓN DO VIAL DE CONEXIÓN RUA ANIDO-RÚA MANUEL MURGUIA

Polo Concello Pleno en sesión celebrada o día 28 de marzo de 2019, acordouse aprobar a execución da obra denominada AMPLIACION E URBANIZACIÓN DO VIAL DE CONEXIÓN RUA ANIDO-RÚA MANUEL MURGUIA...

PROXECTO DE URBANIZACION EN RUAS XABRE E XUPITER, en MERA-SERANTES

ANUNCIO Expte. FG nº 617 Por Resolución desta Alcaldía nº 1202 de data 28 de marzo de 2019 , acordouse  aprobar inicialmente o  PROXECTO DE...

PROXECTO DE COMPENSACION DO SECTOR SUD-7 "A PEZOCA"

Por Resolución desta Alcaldía nº 1244 de data 2 de abril de 2019, acordouse declarar que o PROXECTO DE COMPENSACION DO SECTOR SUD-7 "A PEZOCA"  (documento Nº 3236 de data...

PROXECTO DE NORMALIZACIÓN DE PREDIOS DO ÁMBITO DE RUA PINAR DO RÍO Nº 42, 42A, e 44, en MERA-SERANTES

Por Resolución desta Alcaldía nº 5422 de data 19 de decembro de 2018, acordouse aprobar inicialmente o PROXECTO DE NORMALIZACIÓN DE PREDIOS  DO ÁMBITO  DE RUA PINAR DO RÍO...

APROBACION INICIAL DO PLAN ESPECIAL DO SOLO URBANIZABLE PE-3R, AREA DOTACIONAL DE BASTIAGUEIRO (documento nº 14201 de 18.07.2018).

Por Resolución desta Alcaldía nº 3264 de data 7 de agosto de 2018, acordouse aprobar inicialmente con condicións o PLAN ESPECIAL DO SOLO URBANIZABLE PE-3R, AREA DOTACIONAL DE BASTIAGUEIRO...

APROBACION INICIAL ESTUDO DE DETALLE PARCELA nº 12.1 do PLAN PARCIAL SUNP-I-33-R, en IÑAS

    Por Resolución desta Alcaldía n° 2288 de data 4 de xuño de 2018, acordouse aprobar inicialmente con condicións O ESTUDO DE DETALLE PARCELA nº 12.1 do PLAN PARCIAL SUNP-I-33-R,...

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza